Wat doen wij?

Onderwijsdokters adviseert en ondersteunt schoolbesturen, schooldirecties en medezeggenschapsraden bij onderwijskundige veranderprocessen, financiƫle en/of personele problematiek en/of vraagstukken ten aanzien van onderwijswetgeving binnen een school.


Onze ondersteuning kan een preventief karakter hebben (bijvoorbeeld voorbereiding op een inspectiebezoek, second opinion over een begroting), maar we beschikken ook over de kennis en ervaring om curatief problemen aan te pakken. Onderwijsdokters is ook een prima partij om onafhankelijk mee van gedachten te wisselen over de opzet en haalbaarheid van eigen schoolbeleid en schoolambities.Voorbeelden van projecten


Zonder uitputtend te zijn kan Onderwijsdokters helpen op de volgende terreinen:


  • Opstellen van diverse analyses (met benchmark) om de gezondheid van de school op het gebied van onderwijsresultaten, op financieel gebied of op personeel gebied in kaart te brengen


  • Begeleiden van het opstellen en/of screenen van diverse soorten wettelijk verplichte documenten zoals een schoolplan, lessentabel, examenreglement of PTA programma


  • Begeleiden van beginnende rectoren/directeuren door middel van collegiaal visiteren en fungeren als onafhankelijke sparringpartner en vraagbaak.


  • Begeleiden en adviseren bij het maken van schoolbegroting, formatieplan en/of taakbeleid. Specifiek als een (bezuinigings)opdracht of koerswijziging onderliggend is.


  • Begeleiden van veranderingsprojecten in de school op basis van een realistisch en resultaatgericht projectplan. Omdat veel veranderingsprojecten vaak ook een cultuurverandering vragen in de school, zijn dit projecten die vaak langduriger van aard zijn.